อีคอมเมิร์ซ โซลูชั่น สำหรับธุรกิจโรงแรม, ภัตตาคาร และร้านบริการอาหารด่วน E-commerce Solutions
for Hotels, Restaurants &
QSR (Quick Service
Restaurant) Chains
Start Your 20-Days-Free Trial
a B อีคอมเมิร์ซ โซลูชั่น สำหรับธุรกิจโรงแรม, ภัตตาคาร และร้านบริการอาหารด่วน
เราเพิ่มคำสั่งซื้อที่เข้ามาของคุณจากช่องทางต่างๆ และลดต้นทุนการดำเนินงานของคุณ We Maximize Your Incoming
Orders from Different Channels
and Minimize Your Cost of
Operations
Start Your 20-Days-Free Trial
a B เราเพิ่มคำสั่งซื้อที่เข้ามาของคุณจากช่องทางต่างๆ และลดต้นทุนการดำเนินงานของคุณ
Aigens อยู่ตรงนี้เพื่อช่วยเหลือคุณโดยเฉพาะ Aigen Is Here
to Back You Up
Start Your 20-Days-Free Trial
a B Aigens อยู่ตรงนี้เพื่อช่วยเหลือคุณโดยเฉพาะ

Trusted By Top Global Brands

null
Lowest Commission Rate

Our rate is the most
competitive in the market

null
Own Your Customers

You own the data, utilizing
a comprehensive CRM program

null
Simple & Proven Plug & Play Solutions

Increase average customer spend while reducing operation cost

0
M+

Orders processed
annually

0
M+

Platforms processed
annually

0
+

Countries
served

0
+

Outlets
served

Our Products

Slide Click Here Middleware
Synchronize your separated technology solutions and achieve profit maximization & maximum cost reduction in your FnB business operations with our stable and cost effective middleware.
aigens_ผลิตภัณฑ์_มิดเดิลแวร์
Slide Click Here Outside Of
Physical Venue
Get customers to order anywhere. Aigens provides omni-channel food online ordering solutions for mobile order, mobile-friendly online ordering and QR Order.
aigens_ผลิตภัณฑ์_ข้างนอกสถานที่-ร้านค้า
Slide Inside Of
Physical Venue
Engage with your customers by using Aigens technology of self order BYOD, self order kiosk, self order table top. Reduce long queues and serve faster with e Menu.
Click Here aigens_ผลิตภัณฑ์_ข้างในสถานที่-ร้านค้า
Slide CRM & Loyalty
Engage your customers with membership and reward schemes using Aigens powerful CRM engine and obtain actionable Intelligent Data Analytics to retain them.
Click Here aigens_ผลิตภัณฑ์_ความภักดีของลูกค้าและระบบ-CRM
Slide Merchant
Console
Get Helicopter View of Your Business, from Pieces of Data to Information. Aigens Technology Provides You with Best-In-Class Merchant Control & Performance Dashboard.
Click Here aigens_ผลิตภัณฑ์_เมอชานคอนโซลและแผงควบคุมประสิทธิภาพ

We’re Integrated with The Largest Players in The Industry

Ready to create a big change

come with AIGENS!!!

Contact Us
To Learn More

"*" indicates required fields

 
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

aigens_Peter Liu _ปีเตอร์ ลิว_CTO / ผู้ก่อตั้ง

PETER LIU

CTO / CO-FOUNDER

As a co-founder, Peter has taken the helm of the research and development of Aigens. He is a veteran E-Commerce Architect and brings a wealth of knowledge and insights to the team. Under his leadership, Aigens is currently processing over 36 million transactions with gross merchandise volume run rate of over HK$2.1 billion (US$269 million) annually for its leading food and beverage clients in Asia Pacific.

Peter also believes that employees form the backbone of Aigens’ success. Therefore, he dedicates vast resources in training and employees’ career development, as well as fostering a stimulating work culture.

Peter holds an MBA degree from the Chinese University of Hong Kong and a Bachelor of Science degree majoring in Electrical Engineering and Computer Science from the University of California, Berkeley, the United States of America

ทำไมต้องเป็น AIGENS

ดูว่า AIGENS ทำอะไรบ้าง

aigens_Hans Paul_ฮานส์ พอลล์_CEO / ผู้ร่วมก่อตั้ง

HANS PAUL

CEO / CO-FOUNDER

Hans Paul is the Co-Founder of Aigens, a leading disruptive restaurant technology solutions company in Asia Pacific. Blending his strong technology background in e-commerce and IT consulting, Hans has a vision to create a digital concierge which can offer mass personalized dining experience. Putting vision into action, Hans and his friend Peter Liu founded Aigens in 2012.

Hans spearheads the Company’s business development. He generated a large market share gain in Hong Kong and enhanced the Company’s international portfolio by developing new markets in Singapore, Malaysia and other Asia Pacific region. Under Hans’ leadership, Aigens not only prides itself as the market leader in Hong Kong, it also consistently profitable with significant year-on-year revenue growth.

Hans holds an MBA degree from the Hong Kong University of Science and Technology and a bachelor degree majoring in Statistics and Computer Science from the University of California, Berkeley, the United States of America.