ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ Aigens

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้สรุปกฏและข้อบังคับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของ Aigens ตามที่อยู่หน้าเว็บ  https://www.aigens.com/.

โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เราถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้  กรุณาหยุดใช้เว็บไซต์ Aigens ทันที

คำศัพท์ต่อไปนี้ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ข้อสงวนและข้อตกลงทั้งหมด: “ลูกค้า”, “คุณ”, “ท่าน” และ “ของคุณ” หมายถึงคุณ บุคคลที่เข้าสู่ระบบเว็บไซต์นี้และเห็นด้วยตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท  คำว่า “บริษัท”, “พวกเรา”, “เรา”, “ของเรา” หมายถึงบริษัทของเรา  “คู่สัญญา” หรือ “เรา” หมายถึงทั้งลูกค้าและตัวเราเอง ข้อกำหนดทั้งหมดอ้างถึงข้อเสนอ การยอมรับ และการพิจารณาการชำระเงินที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการช่วยเหลือลูกค้าในลักษณะที่เหมาะสมที่สุดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดหาบริการของบริษัทตามที่ระบุไว้ และอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ของสิงคโปร์ การใช้คำศัพท์ข้างต้นหรือคำอื่นๆ ในรูปเอกพจน์ พหูพจน์ การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ การใช้สรรพนาม เขา/เธอ/พวกเขา หรือคำเหล่านั้น ให้ถือว่าใช้แทนกันได้และดังนั้นจึงเป็นการอ้างถึงสิ่งเดียวกัน

 คุกกี้ของ Aigens

เราใช้คุกกี้ โดยการเข้าถึง Aigens แสดงว่าท่านตกลงที่จะใช้คุกกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Aigens

เว็บไซต์แบบปฏิสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะใช้คุกกี้เพื่อให้เราเก็บข้อมูลของผู้ใช้สำหรับการเยี่ยมชมแต่ละครั้ง เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเปิดใช้งานการทำงานของบางพื้นที่เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราง่ายขึ้น บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรโฆษณาบางรายอาจใช้คุกกี้เช่นกัน

ใบอนุญาต

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น Aigensและ/หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดใน Aigens สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดได้รับการสงวนไว้ ท่านสามารถเข้าถึงสิ่งนี้จาก Aigens เพื่อการใช้งานส่วนตัวของท่านเองภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณต้องไม่:

ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่เนื้อหาซ้ำของ Aigens สู่สาธารณะขายให้เช่าหรือวัสดุใบอนุญาตย่อยจาก Aigens

ห้ามจำหน่าย เช่า หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์เนื้อหาใดๆจาก Aigens

ห้าม ถอดแบบ ทำซ้ำหรือคัดลอกเนื้อหาใดๆจาก Aigens

ห้ามแจกจ่ายเนื้อหาจาก Aigens

 ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเนื้อหาของเรา

องค์กรต่อไปนี้สามารถเชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

– เจ้าหน้าที่รัฐบาล

– เครื่องมือค้นหา

– สำนักงานหนังสือพิมพ์

– ตัวแทนจัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์อาจจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราในลักษณะเดียวกันกับที่พวกเขาได้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของของธุรกิจอื่นๆที่อยู่ในรายการ

– ธุรกิจที่ได้รับการรับรองทั่วทั้งระบบ ยกเว้น การเชิญชวนขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร, ห้างสรรพสินค้าเพื่อการกุศล และกลุ่มเรี่ยไรเงินบริจาค ไม่สามารถเชื่อมไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของเราได้

– องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเรา หรือไปยังหน้าประกาศข่าวสาร หรืออาจไปยังข้อมูบเว็บไซต์หน้าอื่นๆได้ก็ต่อเมื่อ 1. ไม่เข้าข่ายหลอกลวงไปในทางใดทางหนึ่ง 2. ไม่ได้กล่าวเป็นนัยถึงการสนับสนุน การรับรอง หรือการอนุมัติของฝ่ายที่เชื่อมโยง และผลิตภัณฑ์หรือบริการของฝ่ายที่เชื่อมโยง และ 3. มีความเหมาะสมกับบริบทของเว็บไซต์ของฝ่ายที่เชื่อมโยง

เราอาจจะพิจารณาและยอมรับคำเรียกร้องการเชื่อมโยงอื่นๆจากองค์กรประเภทดังต่อไปนี้

– แหล่งข้อมูลผู้บริโภคหรือแหล่งข้อมูลธุรกิจที่เป็นที่รู้จักทั่วไป

– อยู่ในกลุ่มไซต์ชุมชน dot.com

– สมาคมหรือกลุ่มอื่น ๆ ที่เป็นตัวแทนขององค์กรการกุศล

– ตัวแทนจัดจำหน่ายไดเรกทอรี่ออนไลน์

– อินเตอร์เน็ตพอทัล

– การบัญชี กฎหมาย และการปรึกษา

– สถาบันการศึกษาและสมาคมการค้า

พวกเราจะอนุมัติคำขอเชื่อมโยงจากองค์กรเหล่านี้หากเราเห็นว่า: (ก) ลิงก์นี้จะไม่ส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ของพวกเราเองหรือธุรกิจที่ได้รับการรับรองของเรา; (b) องค์กรไม่มีการบันทึกเชิงลบใดๆเกี่ยวกับพวกเรา (c) ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมองเห็นของไฮเปอร์ลิงก์จะชดเชยช่วงเวลาการขาดไปของ Aigens; และ (d) ลิงก์อยู่ในบริบทของข้อมูลทรัพยากรทั่วไป

องค์กรเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับหน้าแรกของเว็บไซต์เราตราบเท่าที่ลิงค์: (ก) ไม่มีเจตนาแอบแฝงหลอกลวงไปทางใดทางหนึ่ง (ข) ไม่แสดงถึงการสนับสนุน การรับรอง หรือการอนุมัติของฝ่ายที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์หรือบริการของฝ่ายที่เชื่อมโยงที่เป็นเท็จ(ค) มีบริบทที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ของฝ่ายที่เชื่อมโยง

หากท่านเป็นหนึ่งในองค์กรที่ระบุไว้ในวรรคสองด้านบนและสนใจที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา ท่านต้องแจ้งให้เราทราบผ่านทางอีเมล์ของ Aigens  โปรดระบุชื่อของท่าน ชื่อองค์กร ข้อมูลติดต่อส่วนตัวของท่าน ตลอดจน URL ของไซต์ของท่าน รายการ URL ใด ๆ ที่ท่านตั้งใจจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา และรายการ URL บนไซต์ของเราที่ท่านต้องการเชื่อมโยง กรุณารอการตอบกลับ 2-3 สัปดาห์

องค์กรที่ได้รับดารอนุมัติแล้วสามารถไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของเราดังต่อไปนี้

โดยใช้ชื่อบริษัทของเรา หรือ

โดยการใช้ตัวระบุตำแหน่งทรัพยากรแบบเดียวกันที่เชื่อมโยง หรือ

โดยการใช้คำอธิบายอื่นๆของเว็บไซต์ของเราที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เหมาะสมภายในบริบทและรูปแบบของเนื้อหาบนไซต์ของฝ่ายที่เชื่อมโยง

ไม่อนุญาตให้ใช้โลโก้ของ Aigens หรืองานศิลปะอื่นๆในการเชื่อมโยงหากไม่มีข้อตกลงใบอนุญาตเครื่องหมายการค้า

เฟรมส์

โดยปราศจากการอนุมัติล่วงหน้าและการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษร ท่านจะไม่สามารถสร้างเฟรมส์บริเวณเว็ปเพจของเราที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าในลักษณะใดในการนำเสนอด้วยภาพหรือรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ของเรา

ความรับผิดทางเนื้อหา

เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของท่าน ในเมื่อท่านตกลงที่จะปกป้องและป้องกันเราจากการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของท่าน ลิงก์ต่างๆไม่ควรปรากฏบนเว็บไซต์ใดๆที่อาจตีความได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หรือทางอาญา หรือการละเมิดใดที่เป็นการสนับสนุนการละเมิดหรือการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม

การสงวนสิทธิ์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ท่านลบลิงค์ทั้งหมดหรือลบลิงค์ใดๆ ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของเรา ท่านได้เห็นด้วยกับข้อตกลงในการลบลิงก์ทั้งหมดไปยังเว็บไซต์ของเราทันทีเมื่อมีการร้องขอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายการเชื่อมโยงได้ตลอดเวลา โดยการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องกับเว็บไซต์ของเรา ท่านได้ตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเชื่อมโยงเหล่านี้

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือมีความจำเป็นตามกฎหมายที่จะทำเช่นนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆหากไม่ได้รับการอนุญาต ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ( เช่น กรณีมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย หรือเพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมอื่นๆ) หรือหากเราคิดว่ามีความจำเป็นในการป้องกันหรือป้องกันสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของเรา ตลอดจนสิทธิ ทรัพย์สิน อละ ความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้หรือลูกค้าของเรา

เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน( ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล์) สำหรับเหตุผลดังต่อไปนี้

– สำหรับการตอบรับการสอบถามหรือคำเรียกร้องของท่าน

– ในการบริหารหรือปฏิบัติตามสัญญาใดๆ ของเราและท่านคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญา

– บริหารหรือดำเนินการตามความรับผิดชอบของเราภายใต้สัญญาใดๆ ที่เรามีกับท่าน

– การบันทึกการรักษาภายใน

– แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต การให้บริการในอนาคต หรือตำแหน่งงานว่าง

ถ้าหากท่านไม่ประสงค์ให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่ายเพื่อเหตุผลดังต่อไปนี้ กรุณาแจ้งเราตอนส่งข้อมูลส่วนตัวเราหรือเวลาใดภายหลังจากนั้น ถ้าหากเราได้รับการแจ้งเตือนจากท่านว่าไม่ประสงค์ให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามสามเหตุผลนี้ เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือหยุดใช้ทันที

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์นี้ได้รับอนุญาตจาก Aigens เราอาจใช้บุคคลที่สามในการปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราภายใต้ข้อตกลงนี้ และหากเราทำเช่นนั้น เราจะกำหนดให้พวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายนี้

การเอาลิงค์ออกจากเว็ปไซต์ของเรา

หากท่านเห็นว่ามีการเชื่อมโยงใดๆบนเว็บไซต์ของเราที่มีเนื้อหาโจมตี ท่านสามารถติดต่อและแจ้งเราได้ทุกเมื่อ เราจะพิจารณาข้อเรียกร้องในการยกเลิกการเชื่อมต่อกับเราแต่ทางเราจะไม่สร้างพันธะผูกพันใดๆหรือแจ้งให้ท่านทราบโดยตรง

เราไม่รับประกันว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง เราไม่รับรองความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลหรือสัญญาใดๆว่าเว็บไซต์จะยังคงสามารถใช้งานได้หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์จะยังคงเก็บไว้ทันสมัยอยู่เสมอ

การปฏิเสธความรับผิด

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราไม่รวมการรับรอง การรับประกัน และเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ เว็บไซต์ของเราและการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อจำกัดความรับผิดนี้จะ

จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของท่านสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล

จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของท่านสำหรับการฉ้อโกงหรือเพื่อการนำเสนอผิดที่ฉ้อฉล

จำกัดความรับผิดใดๆ ของเราหรือของท่านในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หรือ

ยกเว้นความรับผิดใดๆของเราหรือของท่านที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อจำกัดและข้อห้ามของความรับผิดที่กำหนดไว้ในส่วนนี้และที่อื่นๆ ในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้: (ก) อยู่ภายใต้วรรคก่อนหน้า; และ (ข) ควบคุมความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดชอบ จำกัดความรับผิดชอบนี้รวมถึงหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญา การละเมิด และการฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย

ตราบใดที่เว็บไซต์และข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์มีให้ฟรี เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ

 

aigens_Peter Liu _ปีเตอร์ ลิว_CTO / ผู้ก่อตั้ง

ปีเตอร์ ลิว

CTO / ผู้ก่อตั้ง

ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง ปีเตอร์ได้ควบคุมการวิจัยและพัฒนาของ Aigens เขาเป็นสถาปนิก E-Commerce ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างยาวนานและเขาได้นำความรู้และความเข้าใจมากมายมาสู่ทีม ภายใต้การทำงานของเขาทำให้ปัจจุบันนี้ Aigens ได้ดำเนินการธุรกรรมมากกว่า 36 ล้านรายการ โดยมีมูลค่าสินค้ารวมกว่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (269 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต่อปีสำหรับลูกค้าอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำในเอเชียแปซิฟิก

ปีเตอร์ยังเชื่อด้วยว่าพนักงานเป็นกำลังหลักสำคัญของความสำเร็จของ Aigens ดังนั้นเขาจึงทุ่มเททรัพยากรมหาศาลในการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพของพนักงานตลอดจนส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่ช่วยกระตุ้นในการทำงาน

ปีเตอร์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง และปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทำไมต้องเป็น AIGENS

ดูว่า AIGENS ทำอะไรบ้าง

aigens_Hans Paul_ฮานส์ พอลล์_CEO / ผู้ร่วมก่อตั้ง

ฮานส์ พอลล์

CEO / ผู้ร่วมก่อตั้ง

ฮานส์ พอลล์ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Aigens ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีร้านอาหารที่พลิกโฉมเอเชียแปซิฟิก ฮานส์ได้ผสมผสานความรู้ด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งในด้านอีคอมเมิร์ซและการให้คำปรึกษาด้านไอทีเข้าด้วยกัน ทั้งยังมีวิสัยทัศน์ในการสร้างเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกดิจิทัลที่สามารถมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารแบบเฉพาะบุคคลจำนวนมาก ฮานส์และเพื่อนของเขา(ปีเตอร์ ลิว) ได้นำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติจริง โดยพวกเขาได้เริ่มก่อตั้ง Aigens ด้วยกันขึ้นมาในปี 2012

 

ฮานส์ เป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท เขาสร้างส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นในฮ่องกง และเพิ่มพอร์ตโฟลิโอระหว่างประเทศของบริษัทโดยการพัฒนาตลาดใหม่ในสิงคโปร์ มาเลเซีย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอื่นๆ ภายใต้การนำของฮานส์ Aigens ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำตลาดในฮ่องกงเท่านั้น แต่ยังทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอด้วยการเติบโตของรายได้ที่สำคัญเมื่อเทียบเป็นรายปี

ฮานส์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งฮ่องกง และปริญญาตรีสาขาสถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา